ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης, μέλος του Επιμελητηρίου Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) προσφέρει τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συστημική θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών της EFTA. Συμπεριλαμβάνεται το συστημικό ψυχόδραμα, όπως το εξέλιξε ο αγαπημένος εκλιπών συνεργάτης μας κ. Αχιλλέας Προκοπίου (βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) και το πλήρες πρόγραμμα της συστημικής θεραπείας ζευγαριών του Ινστιτούτου μας (βλ. Εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών ).


 

Δίδεται έμφαση στην αυτογνωσία του θεραπευτή, στην ενημερότητα του στην ανθρώπινη επικοινωνία και στην πρακτική εφαρμογή. Ως εκ τούτου οι βιωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων, οι εποπτείες περιπτώσεων των εκπαιδευομένων και οι ζωντανές συνεδρίες έχουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Στόχος είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον να αναδυθούν οι ικανότητες των εκπαιδευομένων, να καλλιεργηθούν οι θεραπευτικές τους δεξιότητες και να ενθαρρυνθούν στο ρόλο τους ως ψυχοθεραπευτές ή σύμβουλοι.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τέσσερα έτη (συνολικά 800 ώρες). Συμπεριλαμβάνονται 10 Σαββατοκύριακα ετησίως και συμμετοχή σε ομάδα ψυχοθεραπείας σε δεκαπενθήμερη βάση (κάθε δεύτερη Παρασκευή). Συντονίστρια της ψυχοθεραπευτικής ομάδας είναι η ψυχολόγος κ. Έλλη Μανατού.
Συνυπολογίζονται οι ώρες εκπαίδευσης που οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν σε άλλα αναγνωρισμένα κέντρα όπως και οι ώρες ψυχοθεραπείας σε άλλους αναγνωρισμένους θεραπευτές.

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
Βασικές έννοιες και εξέλιξη της συστημικής θεωρίας.
Σχολές  οικογενειακής θεραπείας (βίντεο, προσομοιώσεις) με έμφαση στις βιωματικές και αφηγηματικές προσεγγίσεις.
Κύκλος ζωής και αναπτυξιακά στάδια οικογένειας.
Πολιτισμικές διαφορές στην οικογενειακή οργάνωση.
Μοντέλα αλλαγής και ψυχολογικές προσεγγίσεις.
Θεραπεία ζευγαριών (βλ. Εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών).
Συστημικό Ψυχόδραμα (βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ).
Διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης και διαδικασίας.
Θεραπευτικές τεχνικές από άλλες ψυχοθεραπευτικές σχολές που συνάδουν με τη συστημική προσέγγιση.
Εφαρμογές σε ποικιλία ψυχοπαθολογικών καταστάσεων.
Εφαρμογές σε ομάδες αυτογνωσίας.
Εφαρμογές σε σχολικό πλαίσιο.
Εφαρμογές στην έρευνα.
Θέματα ηθικής.
Βιβλιογραφία.

Προσωπική θεραπευτική εμπειρία του εκπαιδευόμενου
Γενεόγραμμα εκπαιδευόμενου.
Αυτοαναφορά σε βιωματικές ασκήσεις και ομάδες εποπτείας.
Διδακτική ψυχοθεραπεία σε ομάδα.

Κλινική εμπειρία
Συμμετοχή ως μέλος ομάδων θεραπευτών.
Συμμετοχή ως συνθεραπευτής.
Εποπτεία (ομαδική και ατομική).
Σε συγκεκριμένες θεματικές προσκαλούνται επισκέπτες-εκπαιδευτές.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στη Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) και στην  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των εταιρειών αυτών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχίατρους, ειδικευόμενους ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές με ειδική εκπαίδευση, συμβούλους ψυχικής υγείας και σε φοιτητές των κλάδων αυτών, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα προσωπικής ανάπτυξης και ανθρώπινης επικοινωνίας. (κάτω από προϋποθέσεις)

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Βιργινία Ιωαννίδου στο τηλέφωνο: 6944-367046.

Βασική εκπαιδεύτρια:
Βιργινία Ιωαννίδου